นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

นโยบายสิทธิส่วนบุคคล : Privacy

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของ HealthThaiBeauty มีผลใช้กับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูล บนเว็บไซต์และบริการของ HealthThaiBeauty ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. นโยบายสิทธิส่วนบุคคล สำหรับสมาชิก ผู้ใช้บริการทั่วไป
2. นโยบายสิทธิส่วนบุคคล สำหรับสมาชิก HealthThaiBeauty

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
นโยบายสิทธิส่วนบุคคลสำหรับสมาชิก ผู้ใช้บริการทั่วไป

1. ข้อมูลส่วนบุคคล   HealthThaiBeauty.com จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อการนำเสนอเนื้อหาและบริการ ให้ตรงกับความต้องการและ ความสนใจของคุณ เป็นหลัก
2. การใช้คุกกี้ (Cookies)   คุกกี้คือข้อมูลขนาดเล็ก ที่เก็บอยู่ Browser ในของคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้เชื่อมต่อ เพื่อเก็บข้อมูลขณะที่ท่านใช้บริการของเว็บไซต์เรา คุกกี้จะเริ่มเก็บข้อมูลหลังจากที่มีติดต่อกับระบบ (log in) และจะหยุดการจัดเก็บ เมื่อออกจากระบบ (log out) คุกกี้ช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรม ของผู้บริโภค และอํานวยความสะดวก ในการจำแนกการใช้งานของผู้เข้าชม
3. การใช้ข้อมูลสมาชิก   HealthThaiBeauty.com เปิดให้บริการฟรี โดยเรามีความจำเป็น ที่จะต้องหารายได้จากการโฆษณาบ้าง แต่ข้อมูลของสมาชิก จะไม่มีการเปิดเผยไปยังกลุ่มบุคคลที่ 3 แต่ประการใด ผู้ลงโฆษณาไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของสมาชิกอย่างแน่นอน โดยรูปแบบการนำเสนอโฆษณา อาจจะอยู่ในรูปแบบของแบนเนอร์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทางเราจะจัดส่งถึงสมาชิก ทุกๆ เดือน โดยท่านสมาชิก มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการรับโฆษณาต่าง ๆได้ทุกเมื่อ โดยไม่มีข้อยกเว้น
4. การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ   HealthThaiBeauty.com จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
4.1 HealthThaiBeauty.com จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิก ต่อพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจ ตามที่ HealthThaiBeauty.com เห็นสมควร
4.2 HealthThaiBeauty.com มีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ หากข้อมูลนั้น เป็นที่ต้องการในทางกฎหมาย โดยการเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นต่อ – กระบวนการทางกฎหมาย – การทำตามเงื่อนไขการให้บริการ – การอ้าง – หรือเรียกร้องว่าเนื้อหานั้น ๆ ละเมิดสิทธิของผู้อื่น – การรักษาสิทธิ์ และความปลอดภัยส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการของเว็บไซต์ HealthThaiBeauty.com
4.3 ในกรณีที่สมาชิกละเมิด ฝ่าฝืน และไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลสำหรับสมาชิก HealthThaiBeauty.com

HealthThaiBeauty เก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนการลงทะเบียน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและนามสกุล อีเมล ชื่อเว็บไซต์ของท่าน โดยสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ข้อมูลการลงทะเบียนของคุณจะถูกใช้ในการดำเนินงานเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ที่สมัครใหม่จะได้รับจดหมายต้อนรับจาก HealthThaiBeauty ซึ่งจะอธิบายคุณลักษณะต่าง ๆ ของบริการ อาจส่งจดหมายให้กับสมาชิกเป็นประจำด้วย ซึ่งเป็นจดหมายที่คุณไม่สามารถยกเลิกการรับได้ จดหมายนี้จะแจ้งข่าวการเปลี่ยนแปลงบริการที่สำคัญ คุณลักษณะใหม่ การปรับปรุงด้านเทคนิค และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ

HealthThaiBeauty ให้ความสำคัญกับการควบคุมอีเมล์โฆษณาที่ไม่ได้รับเชิญทั้งหลาย หรือที่เรียกว่า อีเมล์ขยะ หรือ สแปมอีเมล์ โดยจะไม่นำรายชื่อสมาชิกไปขายหรือให้บุคคลอื่นเช่า ซึ่งทางเรามีระบบตรวจสอบและป้องกันไวรัสถึง 2 ชั้น จากบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่มีชื่ออันดับต้น ๆ ของโลก

HealthThaiBeauty มีนโยบายที่เคร่งครัดซึ่งห้ามไม่ให้ใช้บัญชี Hotmail ส่งอีเมล์ขยะโดยเด็ดขาด ผู้ใดใช้หรือมีส่วนช่วยในการใช้บริการของ HealthThaiBeautyโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อส่งอีเมลที่ไม่ได้รับเชิญ (“สแปมอีเมล”) อาจมีโทษทางแพ่ง อาญา หรือโทษทางการบริหารปกครอง

Leave A Response