การนวดก็สามารถขับสารพิษจากผิวได้

600_81

การนวดก็สามารถขับสารพิษจากผิวได้

ผิวหน้าของเรานั้นในแต่ละวันก็เต็มไปด้วยสารตกค้างต่างๆมากมาย เพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยมาแนะนำการนวดแบบที่เรียกว่าขับสารพิษได้ด้วย

1. ใช้เราใช้นิ้วชี้และ ควบคุมนิ้วกลางคลึงเป็นวงกลม บริเวณแนวเหนือไหปลาร้า 15 ครั้ง เซ็ตละ 5 ครั้ง

2. เทคนนี้ให้วางมือทั้งสองข้างบริเวณคอ โดยคลึงเป็นรูปวงกลมลงไปที่คอ 2 จุด จุดละ 3 ครั้งขึ้นไป ทำซ้ำๆแบบนี้ 3 รอบ

3. ให้ใช้ข้อนิ้วของทั้ง 4 นิ้วของเรา คลึงเป็นวงกลม บริเวณใต้ๆคาง ไปที่หู 3 จุด จุดละ 3 ครั้งขึ้นไป ทำซ้ำๆแบบนี้ 3 รอบ

4. ใช้ปลายนิ้วทั้ง 4 คลึงเป็นวงกลมบริเวณคาง ไปที่หู 3 จุด จุดละ 5 ครั้ง ทำซ้ำ 3 รอบ

5. ใช้ปลายนิ้วกลางคลึงเป็นวงกลมบริเวณจมูก ใช้นิ้วกลางนิ้วเดียวเริ่มจากสัน 2 ด้านที่ปีกจมูก แล้วคลึงลงมาที่ปีกจมูก เลื่อนไปที่หู 3 จุด จุดละ 5 ครั้ง ทำซ้ำ 3 รอบ

About the Author