ถ้าจะพูดถึงการออกกำลังกายหรือการฟิตหุ่น เราควรจะมีการวางแผนที่ถูกต้องว่าจะเพิ่มกล้ามเนื้อส่วนไหนเป็นพิเศษ...

Translate »