อันตราย! ใส่คอนแทคเลนส์คุณภาพต่ำ กระจกตาเป็นแผลได้ ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคญี่ปุุ่นได้ออกคำเตือนจากการใส่คอนแทคเลนส์ที่เป็นสี...

รู้จริง! เรื่องสุขภาพและการทำงานของดวงตา ดวงตาเป็นอัวยวะที่สำคัญของทุกๆคน...

Translate »