อันตราย! ใส่คอนแทคเลนส์คุณภาพต่ำ กระจกตาเป็นแผลได้ ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคญี่ปุุ่นได้ออกคำเตือนจากการใส่คอนแทคเลนส์ที่เป็นสี...

Translate »