มาดูวิธีเลิกเหล้าได้ง่ายๆ เพื่อป้องกันสมองเสื่อม จริงๆแล้ววิธีเลิกเหล้านั้นจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่าย...

Translate »