เข้าใจผิด! เคี้ยวหมากฝรั่ง หรือทานลูกอม ไม่ได้ช่วยดับกลิ่นปากนะ เราคุ้นเคยกันดีกับการเคี้ยวหมากฝรั่งหรือทานลูกอมทั้งหลายเพื่อจะดับกลิ่นปากจากการทานอาหารที่มีกลิ่นแรง...

Translate »